També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

- Dret Privat, especialitat en Família i Successions.
- Mètodes de negociació i Mediació Civil.
- Processal Civil: tots els procediments.
- Assessorament a les persones amb discapacitat.
Revisió dels procediments d'incapacitació, tutela i curatela.

Membre de l'Associació Catalana d'Especialistes
en Dret de Successions (ACEDS).

  • Herències i fiscalitat successòria
  • Reclamacions de llegítima
  • Mediació en Dret Privat
  • Mesures de suport a la persona discapacitada i nomenament d’assistent
  • Dret Processal: direcció lletrada en procediments civils

ÀREES DE PRÀCTICA

ARTICLES

Per a un assessorament personalitzat