També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Reclamacions dret de llegítima

Una reclamació de llegítima es pot tractar des de dues posicions: hereu i legitimari, coneixem què s’ha de fer en cadascuna d’elles.

Les persones que tenen dret a la llegítima són els descendents del causant. En cas que el causant no tingui descendència, els seus ascendents podran reclamar el dret de llegítima. L’hereu és la persona obligada a fer el pagament.

A Catalunya la llegítima és un dret de crèdit que consisteix en un 25% del cabal relicte, és a dir, els béns existents en el moment de la defunció i els béns donats en vida pel causant (donacions fetes durant els últims 10 anys), amb deducció dels deutes i les despeses de la darrera malaltia i de l’enterrament o la incineració.

Els dos aspectes més controvertits són la valoració dels béns i la computació de determinats béns a efectes del càlcul de la llegítima.

El dret per a reclamar la llegítima prescriu al cap de deu anys de la mort del causant.

Davant d’un desheretament us assessorem què es pot fer i com reclamar.

Formulari de contacte