També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Gestió del patrimoni

El patrimoni cal administrar-lo correctament i prendre consciència de les obligacions legals i fiscals que hem de complir amb l’administració tributària, principalment, per aquest motiu us oferim l’assessorament fiscal en col·laboració amb un excel·lent equip d’assessors fiscals a la vostra disposició.

També podeu comptar amb el nostre assessorament en cas de voler vendre, arrendar o optimitzar el rendiment del vostre patrimoni, ja sigui el que s’hagi pogut heretar o el vostre personal. Redactem, supervisem les escriptures, els contractes, liquidem els tributs corresponents, comunicacions a les diferents administracions i gestions amb el Registre de la Propietat.

Formulari de contacte