També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

Presentació

MARIA DE MONTSERRRAT ROMAGUERA EDO

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Dret, especialitat en Dret Privat per la Universitat de Barcelona. Especialització en Mediació Civil, Mercantil i Concursal per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Advocada col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Comptadora-partidora, inscrita al registre professional de comptadors-partidors de l’ICAB. Mediadora, inscrita al registre professional de mediadors de l’ICAB (Centre de Mediació de l’ICAB –CEMICAB–) i al registre de mediadors de dret privat actius de la Generalitat de Catalunya (Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya). Membre de l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS).

Àmbit d’especialització: Dret de Successions, principalment gestió íntegra d’herències i reclamacions de llegítima, i Dret Processal, direcció lletrada en procediments civils, assessorament a altres companys advocats i col·laboracions professionals.

Ponent del Màster de Família i Successions i del Curs de Dret de Successions, ambdós de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Ponent de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en altres col·legis professionals i universitats. Ha publicat a Immoscòpia (Revista dels Col·legis i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya), a la Revista Jurídica de Catalunya, i ha col·laborat com a coautora en diferents publicacions.

Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona