També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

REGLAMENT SUCCESSORI EUROPEU

El Reglament 650/2012 harmonitza el Dret Internacional Privat en matèria de successions a la Unió Europea. El Reglament regula la competència judicial internacional, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de decisions i documents públics, i crea el certificat successori europeu.

L’hem d’aplicar quan el causant era nacional d’un estat membre i en el moment de morir tenia les seva residència habitual en un altre estat membre.

En els testaments es pot determinar la llei que volem que s’apliqui a la nostra successió. L’elecció de llei és un dels aspectes més rellevants del Reglament.

Quan ens trobem una successió amb element internacional, tenim en compte tots els aspectes necessaris per tal de garantir la voluntat del causant i la seguretat jurídica dels hereus.