També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

MESURES DE SUPORT A LA PERSONA DISCAPACITADA I NOMBRAMENT D’ASSISTENT

Es tracta d’alliberar a una persona de les responsabilitats que ja no pot assumir, normalment la causa és una malaltia que afecta la capacitat cognitiva del presumpte incapaç, com en el cas de l’Alzheimer, l’esquizofrènia, la ludopatia, la bipolaritat…

 

Si no s’actua a temps es poden derivar situacions perilloses en les activitats quotidianes del malalt com: deixar-se el gas obert, desorientar-se en espais públics, treure grans sumes de diners que posteriorment s’extravien, lliurar diners a desconeguts o compres de productes innecessaris. Normalment els presumptes incapaços donen un excés de confiança a terceres persones desconegudes i fora del vincle familiar o afectiu.

El procediment d’incapacitació es realitza en seu judicial. El jutge ha de dictar sentència determinant la incapacitat, el seu grau (pot ser total o parcial) i la figura de guarda i protecció (tutela, curatela o defensor judicial).

En cas d’un avenç ràpid de la malaltia, és possible sol·licitar mesures cautelars urgents, com per exemple, l’administració del patrimoni del malalt mentre dura el procés.

Ens ocupem de tot el procediment judicial i, posteriorment, si ens ho encarrega el tutor, de presentar la rendició de comptes al jutjat, en funció de la periodicitat que determini el jutge.