També atenció personalitzada a Madrid (Centre Ciutat) un dia a la setmana, cal concertar cita prèvia.

MEDIACIÓ

La mediació és un dels mecanismes més efectius per a resoldre conflictes familiars, com els que es poden originar en una successió.

Montserrat Romaguera, com a mediadora professional inscrita al registre de mediadors de dret privat actius, del Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya i també al registre de mediadors de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, gestiona tot el procés de mediació, que us ajudarà a resoldre determinats conflictes de manera efectiva i sense necessitat d’haver d’interposar una acció judicial, en el cas de què s’assoleixi un acord entre les parts.

La mediació s’entén més avantatjosa perquè:

  • Restableix la comunicació i facilita la col·laboració entre les parts.
  • Els acords que s’assoleixen permeten solucions més ràpides i ajustades a les necessitats concretes de les parts.
  • A nivell emocional és molt més beneficiós que el procediment judicial.
  • En quant el temps, és un procediment més breu que el judicial, a més de ser molt més econòmic.
  • Ajuda a pacificar la relació de les persones en conflicte.