PLANIFICACIÓ FISCAL

És molt recomanable planificar la nostra successió en vida perquè d’aquesta manera assegurem el compliment de la nostra voluntat i el destí del patrimoni familiar, tenint cura de la fiscalitat i com podem minimitzar-ne el seu cost.

Fem un estudi del vostre patrimoni i us aconsellem la millor planificació possible.